SỰ KIỆN ĐẾM NGƯỢC

Gói nổi bật

Gói HTVC Free data cho thuê bao MOBIFONE

GÓI HTVC FREE DATA CHO THUÊ BAO MOBIFONE
SOẠN DK HTV1 GỬI 999

- Xem tất cả các nội dung HTVC.
- Không quảng cáo digital.
- Tặng thêm 300MB data lướt web.

Gói HTVC Free data cho thuê bao MOBIFONE

GÓI HTVC FREE DATA CHO THUÊ BAO MOBIFONE
SOẠN DK HTV150 GỬI 999

- Xem tất cả các nội dung HTVC.
- Không quảng cáo digital.
- Tặng thêm 3GB data lướt web.

Gói HTVC Free data cho thuê bao MOBIFONE

GÓI HTVC FREE DATA CHO THUÊ BAO MOBIFONE
SOẠN YP GỬI 999

- Xem tất cả các nội dung HTVC.
- Không quảng cáo digital.
- Tặng thêm 600MB data lướt web.
- Miễn phí data Youtube, Netflix.